Tipy a rady

Here's What We Do Better

Potreba zavedenia GPS Monitoringu

shutterstock_132478748

Zavedením GPS monitoringu získa zákazník kontrolu nad firemným vozovým parkom, má možnosť lepšie vyhodnocovať, optimalizovať činnosť svojich vozidiel čo vedie k úspore nákladov. To tvorí významnú zložku v ekonomike spoločnosti. Pre zamestnancov znamená zavedenie gps monitoringu lepšie využívanie pracovného času. Celkovo sa zavedie do firmy väčšia efektivita.

Získavanie údajov z dátovej zbernice vozidla

shutterstock_332004920

Pri zavádzaní GPS do vozidla odporúčame nainštalovať GPS jednotku s modulom na čítanie údajov z riadiacej jednotky vozidla. Prostredníctvom tohto systému vieme koľko má vozidlo paliva v nádrži, s akými otáčkami vozidlo jazdí , aký má stav tachometra, koľko paliva spotrebovalo vozidlo za daný úsek a ďalšie informácie ktoré nám ukážu akým spôsobom sa vozidlo využívalo.

Identifikácia vo vozidlách

shutterstock_21572035

Pri firmách s vyšším počtom vozidiel a zamestnancov, je vhodné vybaviť základnú GPS jednotku zariadením na identifikáciu vodiča. Práve toto zariadenie nám umožní sledovať ktorá osoba s ktorým autom chodí. Prostredníctvom toho vieme vyhodnotiť ktorý zamestnanec koľko jazdí, takisto vieme ktorý vodič jazdí rýchlo resp. pomaly atď. Tieto údaje nám pomáhajú robiť opatrenia k zníženiu priamych nákladov v danej spoločnosti.