Here's What We Do Better

Reálne skúsenosti klientov

AKO VZNIKAJÚ FIRME ÚSPORY POMOCOU GPS MONITORINGU?

joanna-kosinska-346609-unsplash

Našim klientom je významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie kozmetiky na Slovensku. Majiteľ firmy dlhodobo pociťoval potrebu zlepšiť kontrolu nad využívaním svojho vozového parku. Nikdy nebolo možné vedieť, kde sa dodávky nachádzajú, aké sú ich presné trasy a ako efektívne sú trasy vytvorené. Vodiči vozidiel, ktorí rozvážajú tovar, sa bežne dve hodiny po pracovnej dobe vracali späť na firmu, za čo im firma musela platiť nadčasy. Vodiči vozidiel sa majiteľovi firmy sťažovali, že uvedenú prácu nestíhajú a musia dlho pracovať.

Čo hovorí majiteľ firmy teraz
po zavedení systému KeetecSAT?

„Po zavedení GPS monitoringu sa vodiči vozidiel už hodinu pred skončením pracovnej doby vracajú na firmu. Oproti predošlému stavu je to obrovská zmena. Teraz viem v každom momente, kde sa nachádzajú dodávky a nastavili sme si optimálne trasy na rozvozy tovaru. Nielenže to prinieslo úspory v podobe zníženia spotreby nafty na rozvozy tým, že menej vozidlá najazdia kilometrov. Ale tiež sa nám podarilo znížiť náklady za nadčasy, čo tvorilo významnú zložku v našich firemných nákladoch“. Zavedením GPS monitoringu KeetecSAT získal zákazník kontrolu nad firemným vozovým parkom, má možnosť lepšie vyhodnocovať, optimalizovať a plánovať trasy rozvozov. To tvorí významnú zložku v ušetrených nákladoch. Lepšie navrhnuté trasy zkracujú čas potrebný na vykonanie rovnakého množstva práce. Pre zamestnancov znamenalo zavedenie gps monitoringu lepšie využívanie pracovného času a zníženie množstva nadčasov, ktoré museli vzhľadom na množstvo práce absolvovať.

CHCETE MAŤ POD KONTROLOU SVOJICH ZAMESTNANCOV?

shutterstock_2948215

Naším zákazníkom je stavebná firma, ktorá vykonáva stavebné práce na rôznych miestach Slovenskej republiky. Vo firme pracuje sedem samostatných tímov vedených majstrom. Každý majster má pridelené vozidlo, ktorým vozí ďalších troch pracovníkov svojho tímu na rozostavané objekty v Bratislave. Majiteľ stavebnej firmy mal nepríjemné skúsenosti, keď realizovali zákazku v Bratislave, prišiel na stavbu po 9.hodine ráno a z jeho firmy tam nebola ani noha, aj keď tam robotníci mali pracovať od rána od 7.hodiny. Keď sa mu toto stalo viackrát, spočítal si, koľko ľudia stoja na hodinu a koľko ho stoja zamestnanci celkovo za čas, ktorý tam nepracujú. Stále ich takto kontrolovať nemohol, tak zaviedol GPS systém KeetecSAT.

A ako vidí situáciu
teraz?

„Výrazným spôsobom sa zlepšila dochádzka zamestnancov do práce, teraz každý pracovný tím chodí na stavbu v stanovenom čase. Zamestnanci vedia, že sú kontrolovaní. Cez KeetecSAT sa viem pekne kedykoľvek pozrieť, kde sú, aj spätne ísť do histórie, keď si potrebujem overiť miesta ich pohybu. Navyše mi systém vygeneruje knihu jázd, ktorú potom naša ekonómka používa na spracovanie podkladov pre finančný úrad „.

 

Zákazníkovi priniesol GPS monitorovací systém KeetecSAT rýchlu návratnosť investície. Dodržiavaním pracovných časov sa zrýchlila práce na stavbách a ušetrený čas bolo možné využiť na ďalšie stavebné práce. Zjednodušila sa aj komunikácia s pracovnými tímami, ktorým sú k dispozícii merateľné ukazovatele príchodov