Akceptácia systému poisťovňami

shutterstock_277327427

Náš monitorovací systém je akceptovaný poisťovňami v prípade uzavretia havarijného poistenia.